how to write an ielts essay task 16 https://minecraft-mp.com/profile/kathybowing/ how to write cover letter with expected salary

Khi truy cập hệ thống website của Phương Anh nghĩa là quý khách đồng ý chấp nhận thực hiện những mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật thông tin, vui lòng không sử dụng hệ thống website của Phương Anh. Chính sách bảo mật này được đưa ra để thể hiện vai trò của chúng tôi trong vấn đề bảo mật trực tuyến và dịch vụ khách hàng.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin qua website phuonganhbeauty.com sẽ giúp chúng tôi:

Nắm bắt được nguyện vọng, mong muốn của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp khách hàng cập nhật các chương trình khuyến mại, giảm giá … của Phương Anh. Hỗ trợ nhanh nhất khi có khiếu nại từ phía khách hàng.

Thông tin khách hàng Phương Anh thu thập gồm:

– Họ tên

– Email

– Điện thoại

– Địa chỉ

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin khách hàng nên chúng tôi cam kết sẽ tuyết đối giữ bí mật thông tin khách hàng, không tự ý sử dụng thông tin khách hàng với mục đích không mang lại lợi ích cho khách hàng. Chúng tôi cam kết không buôn bán, trao đổi thông tin bảo mật của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt sau đây chúng tôi có thể chia sẽ thông tin khách hàng:

– Được sự đồng ý của khách hàng

– Theo yêu cầu của những cơ quan chính phủ khi chúng tôi thấy nó phù hợp với pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Phương Anh sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Cửa hàng áo bơi và nước hoa chính hãng Phương Anh

Địa chỉ: số 59 phố Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 096 696 8690  –  0915 010107

Email: phuongly19902012@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân bằng cách truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website www.phuonganhbeauty.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn thông tin cho quý khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân trên website của Phương Anh. Phương Anh cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại.

Để đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo mật tốt nhất, chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên sử dụng mật khẩu có độ phức tạp cao, không đăng nhập tài khoản của mình tại các dịch vụ máy tính công cộng, thường xuyên quét virus trên máy tính của quý khách. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi những thông tin cá nhân của quý khách bị rò rỉ vì những nguyên nhân từ phía khách hàng.

Chính sách bảo mật chỉ áp dụng khi khách hàng đăng ký trên website chính thức www.phuonganhbeauty.com của Phương Anh. Mọi thông tin quý khách hàng đăng ký tài những website khác đều không thuộc phạm vi hiệu lực của chính sách bảo mật thông tin này.

Writing solutions are in a fantastic demand today. These service providers to assist students as well as help them produce unique types of essays to get their syllabus. These service providers aren’t just there to help students in writing essays, but they also help students. Professional teachers are now outsourcing their essay writing tasks. Even write my essay experienced college students may now hire an essay writing service supplier for their composition assignments.

If you’ve ever made a purchase of some composing services software or market, then you’re mindful of the fact that it comes with many sales incentives like customer support and instructional tools. Customer support and educational https://www.fishstripes.com/22311557/top-ten-reasons-you-should-attend-a-baseball-match tools provided https://newswire.net/newsroom/blog-post/00180652-the-ultimate-guide-on-using-technological-innovation-in-education.html by essay writing solutions sites tend to be times what separate them from the rest of the competition. 1 way these sites differentiate themselves from additional essay and content writing services is by providing their clients with a wealth of resources for essay writing. Educational essay subjects https://www.decolore.net/simple-and-actionable-design-tips-for-startups-in-2021/ and illustrations are provided to educate and guide writers and readers on essay writing skills and subjects.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *